Provinciale Staten

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de Brabantse bevolking. Deze leden worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Brabant bestaan PS uit 55 leden. Zij stellen de grote lijnen het beleid vast en controleren Gedeputeerde Staten op de uitvoering van het beleid. Bovendien kiezen zij ook de leden van de Eerste Kamer.