De verkenner voert de gesprekken die leiden tot een rapportage aan een te zijner tijd aan te stellen (in)formateur. In de verkenningsfase is de inzet van de BBB er onder meer op gericht dat helder moet worden welke thema’s volgens de partijen in Provinciale Staten gevoelig liggen. Verder hoopt BBB snel op tafel te krijgen of andere partijen ook bereid zijn in een coalitieakkoord op te nemen dat dit akkoord over 2 jaar tussentijds geëvalueerd gaat worden. John Frenken, fractievoorzitter van BBB: “De afgelopen jaren hebben we namelijk geleerd dat ontwikkelingen en uitdaging zich in een steeds hoger tempo aan het opvolgen zijn.”

Verbinding

Sacha Ausems is burgemeester van Waalwijk en niet aangesloten bij een politieke partij. "Wij willen in een open proces de gesprekken voeren. Juist de neutrale positie van Ausems en haar bestuurlijke ervaring maken haar geschikt voor deze rol", zegt John Frenken. Sacha Ausems is vereerd met de opdracht: "Ik ben blij dat op mijn voordracht unaniem positief is gereageerd door alle betrokken partijen. Verbinding is voor mij een belangrijk thema, teveel mensen voelen zich niet gehoord. Ik heb de overstap naar het openbaar bestuur gemaakt vanuit die betrokkenheid. Wijs bestuur start met luisteren en goed willen begrijpen. Daarom ben ik bijzonder gemotiveerd om deze gesprekken te voeren."

Meer informatie

Wil je meer informatie over de coalitievorming. Ga dan naar www.brabant.nl/coalitievorming

Contact

Sacha Ausems verkenner voor formatie in Brabant