Provincie maakt stemmen toegankelijker voor kwetsbare groepen

Voor laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking kan stemmen ingewikkeld zijn. Het stemproces is niet altijd makkelijk beschreven, administratief uitdagend, te onvoorspelbaar en er moet een aantal lastige keuzes gemaakt worden. Dit vormt voor hen vaak een belemmering om naar de stembus te gaan.

Oefenmodule

Op verkiezingsdag gaan volgens Jacques de Wit van stichting Leer Zelf Online, honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden niet stemmen of stemmen ongeldig. “Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, ons eigen onderzoek en klachten vanuit diverse netwerkpartners”, aldus Jacques. “Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure leidt tot angst en mijdend gedrag”.
Met Hoewerktstemmen.nl kunnen kwetsbare groepen zich thuis voorbereiden op de gang naar de stembus. Het idee is dat op deze manier het stemproces meer voorspelbaar wordt gemaakt. Hierdoor wordt het minder eng om naar het stembureau te gaan en daar zelfstandig een stem uit te brengen. Thuis oefenen betekent minder stress in de praktijk en dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. Zo wordt uitgelegd wat Provinciale Staten zijn en hoe een waterschap wordt bestuurd. Ook het hele proces vanaf dat de stempas op de deurmat valt tot en met dat je stempas in de stembus gooit, wordt in detail besproken. Om de doelgroep klaar te stomen om daadwerkelijk te gaan stemmen, helpen zij in de oefenmodule de vriendelijke animatie Steffie om haar stem uit te brengen.

Toegankelijk

De website maakt gebruik van het zogenaamde Steffie-platform; deze tool is voor het eerst gelanceerd bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en bleek een groot succes. Goede reden om deze website door te ontwikkelen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Steffie is een vriendelijke animatie die moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt. Ze leest de teksten voor, zodat mensen die niet kunnen lezen of schrijven, ook gebruik kunnen maken van de module. Het taalniveau en de zinsopbouw is aangepast op B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands.

Samenwerking

Hoewerktstemmen.nl is door Leer Zelf Online ontworpen in samenwerking met LFB en ProDemos en met financiële ondersteuning van de Provinciale Staten van Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant.

Contact

Provincie maakt stemmen toegankelijker voor kwetsbare groepen