Zelfstandig stemmen met een visuele beperking

Stemgerechtigde inwoners met een visuele beperking hebben het recht om zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, hun stem uit te brengen. Net als ieder ander in Nederland. Dit is vastgelegd in de Kieswet. Burgemeester Roolvink: “Grave kent een lange geschiedenis van zorg voor blinden en slechtzienden. We vinden het belangrijk de zelfstandigheid van deze groep inwoners zo veel als mogelijk is te faciliteren. Vandaar dat we graag meedoen aan dit experiment”.

Stemmal en soundbox

Hoe werkt het? Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via een zogeheten soundbox met koptelefoon hoort u welke partijen en kandidaten op de lijst staan. Inclusief de bijbehorende nummers. Daarnaast staan op de mal deze cijfers ook in braille. U kunt stemmen op de gewenste kandidaat door, onder de gewenste partij, de gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u vervolgens het gewenste vakje rood.

Locatie stembureaus

De locaties van de 3 stembureaus in Grave, 's-Hertogenbosch en Veldhoven die zijn uitgerust met een soundbox en stemmal, zijn inmiddels bekend.

  • 's-Hertogenbosch: tijdelijk stembureau op het Stationsplein in ‘s-Hertogenbosch, (voorzijde van het station)
  • Grave: in Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave.
  • Veldhoven: in het gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Meer informatie

  • Visueel gehandicapten die niet in Grave, 's-Hertogenbosch of Veldhoven wonen, kunnen met een kiezerspas toch in 1 van deze 3 gemeenten hun stem uitbrengen. Een kiezerspas kunt u aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Kijk voor meer informatie over de kiezerspas op kiesraad.nl
  • Wilt u de mal en soundbox uitproberen? Kom dan naar de stand van de Oogvereniging op de ZieZo-beurs op 15 of 16 maart. Zie ook ziezo.org.
  • Meer informatie over zelfstandig stemmen met een visuele beperking vindt u ook op oogvereniging.nl/stemmen of bel met de Ooglijn via 030 294 54 44.

Contact

Zelfstandig stemmen met een visuele beperking