Provinciale Staten

De 55 leden van Provinciale Staten worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en vertegenwoordigen de Brabantse bevolking. Zij hebben een kaderstellende rol en controleren Gedeputeerde Staten op de uitvoering van het beleid. Bovendien kiezen zij ook de leden van de Eerste Kamer.