De 55 leden van Provinciale Staten worden eens per 4 jaar gekozen en vertegenwoordigen de Brabantse inwoners. Provinciale Staten hebben 3 belangrijke taken. Ze geven opdracht aan Gedeputeerde staten om plannen te maken voor de inrichting van de provincie. Zij controleren de uitvoering van deze plannen. Bovendien kiezen de Provinciale Staten de leden van de landelijke Eerste Kamer in Den Haag.