De keuzes van morgen, die maken we vandaag. Het CDA kiest voor dynamische steden en levendige dorpen en een vitaal buitengebied. Voor een stimulerend ondernemersklimaat dat de ruimte biedt aan grote en kleine ondernemers. Voor een duurzame agrarische sector met een realistisch toekomstperspectief. Voor schone energie en betaalbare woningen voor jong en oud. Voor een bruisend verenigingsleven en een seniorenbeleid waarmee iedereen aan onze samenleving mee kan doen. Voor dorpen die zélf over hun zelfstandigheid gaan. Om veilig en vlot van A naar B kunnen reizen. En keihard tegen de drugsindustrie.

Op die keuzes bouwt het CDA verder. Door nadrukkelijk antwoord te geven op de vraag: Hoe dan? Voor het CDA is Brabant géén winst- en verliesrekening waarbij alleen het resultaat onder de streep telt. Het gaat er ook om hoe je tot het resultaat komt. Dat vraagt soms ook om maatwerk. Dat betekent niet praten over mensen, maar mét mensen. Niet boven mensen gaan staan, maar naast mensen. Niet mensen tegen elkaar opzetten, maar mensen verbinden. Brabant is mensenwerk. En dáárom is het CDA altijd in de buurt: met onze mensen in de gemeente, in de provincie, in de waterschappen, in Den Haag en in  Europa.

Contact

Verkiezingsprogramma CDA