Brabant is het waard om als ChristenUnie en SGP een duidelijk christelijk geluid te laten horen. Omdat wij geloven in een samenleving waar we omzien naar elkaar. Omdat wij geloven in een samenleving waar we oog hebben voor de schepping. En omdat wij geloven in een samenleving die radicaal durft te kappen met drugs, door mensen een hoopvol perspectief te bieden.

Wij zijn trots op onze scholen en universiteiten waar jongeren bouwen aan de toekomst. Wij zijn dankbaar voor de inzet van kerken, parochies en maatschappelijke organisaties. Wij zijn dankbaar voor al die vrijwilligers die belangeloos omzien naar kwetsbaren.

Wij zijn trots op familiebedrijven die zorgen voor werkgelegenheid. Wij zijn trots op onze binnenvaart. En wij zijn onder de indruk van de innovatie in onze steden. Tegelijk maken wij maken ons ook zorgen over economische uitbuiting en mensenhandel. Daar mogen we niet voor wegkijken.

Wij willen investeren in de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. Investeren in veilige wegen en bruggen. Wij willen een goed openbaar vervoer. Wij willen samen met boeren in heel Brabant, van Altena tot de Kempen, werken aan een duurzame toekomst. Wij willen zuinig zijn op ons mooie landschap.
Brabant is het meer dan waard!

Contact

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP