Code Oranje gaat de verkiezingen in zonder verkiezingsprogramma. In plaats daarvan is er het manifest ‘Van onderop’ (Of: ‘waarom Code Oranje onmisbaar is voor Noord-Brabant’)

Code Oranje zet zich in voor zeggenschap voor én verantwoordelijkheid van inwoners. Zo versterken we de democratie. We laten ons daarbij voeden door te houden burgertops, zoals Code Oranje die al vaker organiseerde. Waarbij we alles op alles zetten om een echte dwarsdoorsnede van Brabant aan te laten schuiven en mee te laten doen. Bij die gelegenheden stellen we met de deelnemers de thema’s vast die voor Brabanders relevant zijn. Vanzelfsprekend staan we consequent open voor argumenten van anderen, waaronder Statenleden van andere partijen. Het is wat ons betreft een tussenstap op weg naar het daadwerkelijk delegeren van taken, verantwoordelijkheden en zeggenschap naar groepen burgers in straten, buurten, wijken, dorpen en steden. En het betrekken van die groepen bij beleidszaken die hun eigen directe leefomgeving overstijgen.

Het is een aanpak die verder gaat dan wat politici nogal eens afdoen met ‘luisteren naar de burger’. Code Oranje laat burgers naar elkaar luisteren en laat ze samen besluiten nemen. Net zo belangrijk: we maken burgers verantwoordelijk. Zelf aan de slag; dát is burgerschap.

Contact

Verkiezingsprogramma Code Oranje