D66 wil in Brabant en met Brabant bijdragen aan duurzame ontwikkeling. D66 stelt daarom 3 waarden centraal: een gezond Brabant, een toekomstgericht Brabant en samen bouwen aan een mooier Brabant.

  • Hoe gezonder je bent, hoe meer je jezelf kunt ontplooien en hoe meer je mee kunt doen in de samenleving. Dat betekent schone lucht, meer natuur, ruimte om te bewegen en waar het kan fietsen in plaats van auto’s.
    We kiezen daarom voor landbouw die in balans is met de omgeving: voedselbossen, natuur-inclusieve landbouw en biologisch.
    D66 wil het Brabants natuurnetwerk voltooien en de kwaliteit verbeteren. Met snelfietspaden richting de stad of een bezoek aan de boer om zonder tussenhandel voedsel te kopen. Een Brabant waar iedereen gezond kan wonen, werken en bewegen.
  • Wij zijn voorbereid op de toekomst, op verandering. Daarom zoeken we actief naar zaken die ons leven aangenamer maken, zoals een geïsoleerde woning, een elektrische auto of een nieuw medicijn. Naar zaken die ons vooruit helpen zoals industrie die zonder fossiele grondstoffen kan.
  • Onderwijs en cultuur zijn voor D66 een belangrijke basis. De combinatie van kennis, vaardigheden en creativiteit stellen de Brabanders in staat om zich te ontplooien, om samen te werken aan de toekomst van Brabant.

Contact

Verkiezingsprogramma D66