En nee, dit stukje gaat niet over Lokaal Brabant als groepering. Lokaal Brabant doet er niet zo enorm toe. Lokaal Brabant is geen doel, maar een middel. Een middel om Brabant ambitieus, innovatief, sterk, duurzaam, groen en gemoedelijk te houden.
Wij richten ons primair op wat er in Brabant dient te gebeuren. Gemeenten en  inwoners maximaal ondersteunen en Faciliteren. Om Brabant leefbaar te houden. Daarbij richten we ons niet op de landelijke politiek, zoals de landelijk georganiseerde partijen die dit als alles bepalend kader gebruiken.

‘Kom maar achterom’

Lokaal Brabant brengt de lokale politiek en haar thema’s naar Provinciale Staten. Wij zien het belang van een intensieve samenwerking en verbinding tussen belanghebbenden, Brabanders lokale en provinciale politiek. Met plezier en passie benadert Lokaal Brabant onderwerpen met open vizier en nuchter verstand, in het belang van de regio’s, gemeenten en inwoners. Lokaal Brabant kent geen politieke ideologie, anders dan de strijd voor vrijheid, ruimte en verantwoordelijkheid van haar inwoners.

Top 10 thema’s van Lokaal Brabant

Lokaal Brabant wil:

  1. Een sterkere verbinding en betrokkenheid tussen Brabanders en provincie.
  2. Alleen gemeentelijke herindelingen die worden gesteund door een meerderheid van de inwoners.
  3. Investeren in leefbaarheid op het platteland en in de kleine kernen.
  4. Een gezonde woon- en leefomgeving met de klimaatdoelstellingen van Parijs als richtinggevende piketpalen.
  5. Een economisch sterk Brabant, met hoge arbeid- en maatschappelijke participatie.
  6. De transitie van de agrarische sector oppakken met gezond boerenverstand.
  7. Investeren in stillere en schonere logistiek, mobiliteit en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.
  8. Aanpak van de ondermijning en zware criminaliteit.
  9. De Brabantse cultuur versterken en meer sportbeoefening en topsport in Brabant.
  10. Een financieel gezonde provincie die lokale en regionale innovatieve initiatieven stimuleert. 

 

Contact

Verkiezingsprogramma Lokaal Brabant