Brabant moet een paradijs zijn voor ouderen

In onze vergrijzende provincie gaat onze aandacht uit naar de ouder wordende mensen. Hun zorgen, over mobiliteit, over sociale contacten, over bereikbaarheid van zorg, over betaalbaarheid van hun dagelijks bestaan zijn onze zorgen. Drie aandachtspunten voor ouderen en mensen die zorgafhankelijk zijn:

  • De provincie wordt zorgwaakhond. We tikken die gemeenten op de vingers, die in het sociale domein wetten en uitspraken van de rechter naast zich neerleggen en mensen niet de zorg geven die hen toekomt, waaronder het recht op Huishoudelijke Hulp.
  • De provincie zet een steunpunt-kenniscentrum Ouderen op samen met de Ouderenbonden. 
  • De provincie controleert de gemeenten in Noord Brabant op de effecten van het lokale ouderenbeleid.

Brabant zonder dorpen en kleine kernen heeft geen hart

Ouderen Appèl – Hart voor Brabant wil dat iedere kleine kern bereikbaar is met openbaar vervoer, dat de dagelijkse boodschappen gedaan kunnen worden en dat de mensen ook contant kunnen afrekenen. Een pinautomaat hoort bij het dagelijks leven. Daarnaast moeten belemmeringen weggenomen worden om mensen in hun eigen omgeving te laten wonen, bijvoorbeeld op de erven van boerderijen. Daarom:

  •  Bij de aanbestedingen openbaar vervoer expliciet de bereikbaarheid van de kleine kernen opnemen. 
  • Bevorderen dat de buurtsuper blijft of komt. Bewonersinitiatieven en gebruikers coöperaties krijgen steun van de provincie. 
  • Regelgeving die gebruiksomzetting van agrarisch naar wonen verbeteren en vooral versnellen.

Brabant verdient behoud en versterking van vele kleine harten


Contact

Verkiezingsprogramma Ouderen Appèl - Hart voor Brabant