Noord-Brabant staat voor grote uitdagingen. De intensieve veehouderij bedreigt niet alleen het welzijn van dieren maar ook het klimaat, onze omgeving, de natuur en onze volksgezondheid. De natuur verarmt door het mestoverschot en de uitstoot van stikstof. Insecten als bijen en hommels sterven in hoog tempo. Boerenlandvogels worden in hun voortbestaan bedreigd. Jagers krijgen carte blanche, doordat zij zelf populaties tellen én het beheer bepalen én de dieren schieten. Ook de steeds verder oprukkende bebouwing en wegennetuitbreiding gaan ten koste van de natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving.

De Partij voor de Dieren heeft oplossingen voor een toekomst die ook komende generaties een mooi leven kan bieden. Een toekomst waarin de biodiversiteit weer toeneemt, waarin mededogen en duurzaamheid centraal staan. Een toekomst waarin persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid het leven veraangenamen, waarin de vervuiler betaalt en gezonde keuzes worden beloond.

Kies 20 maart partij. Voor de dieren, natuur en milieu. Verhef je stem tegen megastallen, tegen verstikking van onze natuur, tegen verdergaande asfaltering. En verhef je stem voor ruimte voor dier en natuur, voor consuminderen, voor besparing en duurzame opwekking van energie en voor meer plantaardige voeding voor iedereen. Kies voor Plan B. Omdat er geen Planeet B is.

Contact

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren