Zeker zijn van een sterk en sociaal Brabant!

De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet:

  • Zeker zijn van een betaalbare woning: Wij zorgen er samen met gemeentes voor dat er genoeg goede en betaalbare woningen worden gebouwd.
  • Zeker zijn van goed werk: De Brabantse economie draait op recordsnelheid. Bedrijven kunnen geen personeel vinden, terwijl er nog steeds veel mensen thuis zitten. We doen er alles aan zodat iedereen mee kan doen.
  • Zeker zijn van een gezonde, groene en veilige woonomgeving: We willen dat de provincie zorgt voor schonere lucht en water en voor het terugdringen van de schade van de veehouderij op natuur en gezondheid.
  • Zeker zijn van een eerlijke energietransitie: Als provincie helpen we Brabanders, gemeentes en bedrijven te verduurzamen. Ook zorgen we dat iedereen mee kan profiteren van windmolens en zonneparken in hun omgeving. Daarvoor richten we een provinciaal duurzaam energiebedrijf op, alle winst gaat naar de Brabanders.
  • Zeker zijn van een bereikbaar Brabant: De PvdA wil dat op meer plaatsen in Brabant, mensen met een minimuminkomen betaalbaar met de bus kunnen reizen.
  • Zeker zijn van samenleven, cultuur, erfgoed en sport voor iedereen: We zorgen dat alle Brabanders sport- en cultuurvoorzieningen binnen een redelijke afstand hebben.

Contact

Verkiezingsprogramma PvdA