De PVV kiest voor ónze Brabanders. Zij moeten zich kunnen uitspreken in referenda en géén gemeentelijke herindelingen tegen hun zin opgelegd krijgen. Hún belangen moeten centraal staan in plaats van de belangen van de eurofiele bestuurlijke elite en de asielindustrie. De PVV wil daarom stoppen met het faciliteren van massa-immigratie en islamisering: geen asielzoekerscentra en moskeeën, geen woningen voor asieleisers.
De PVV wil af van bestuurlijke achterkamers: geen EU-agenda, Interbestuurlijk Programma, IPO en klimaattafels. Wél een transparante, efficiënte en kleine provinciale bestuurslaag gericht op haar kerntaken. De PVV wil stoppen met het verspillen van Essentgeld via het Groenfonds, het Brabant C-cultuurfonds en het Energiefonds. Geen onzinnige en peperdure klimaatmaatregelen, geen windturbines in ons landschap.
Leefbaarheid en veiligheid moeten voorop staan, in het buitengebied moet (drugs)criminaliteit effectief en hard worden bestreden.
De boer moet boer kunnen blijven en daarom wil de PVV de veehouderijmaatregelen terugdraaien: deze onrealistische milieumaatregelen gaan ten koste van familiebedrijven en zorgen voor nog meer schaalvergroting.
De PVV wil snel de schop de grond in om verkeersknelpunten aan te pakken, minder files en goede bereikbaarheid zijn essentieel voor onze economie. De Ruit om Eindhoven moet alsnog worden aangelegd. Opcenten motorrijtuigenbelasting moeten direct naar wegeninfrastructuur en niet naar linkse hobby’s.

Contact

Verkiezingsprogramma PVV