Een gedeputeerde die onder andere senioren in zijn portefeuille heeft.

 • Een senioren nota is hier in Brabant op zijn plaats.
 • Erken het economisch belang van de senioren.
 • Maak betrouwbare plannen, voer die vervolgens uit en verander niet halverwege de uitvoering weer van richting.
 • Bereikbaarheid is een vereiste zeker voor senioren; zorg voor geschikt openbaar vervoer.
 • Bouw levensloopbestendig, maak huizen geschikt voor jongeren en ouderen. Meer woningen voor starters.
 • Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang.
 • Kosten van de energietransitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht, door bedrijven en inwoners van de provincie.
 • Wij willen dat de provincie, in samenwerking met de landelijke overheid, de verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseert.
 • Wij vinden dat fietspaden veiliger moeten worden door deze paden breder te maken en beter te verlichten bij de provinciale wegen.
 • Wij willen graag een duurzame, schone en circulaire economie in Brabant.
 • Het plattelland bestaat uit diverse gebieden die een eigen agenda verdienen.
 • De provincie moet de komende jaren de dialoog aangaan met de gebruikers van het platteland.
 • Partijen moeten elkaar weer in de ogen kunnen kijken.

Contact

Verkiezingsprogramma SENIOREN BRABANT