De SP zet zich in voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. Hiervoor zetten wij ons in, in de gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer, maar vooral ook daarbuiten. De SP vindt het belangrijk het contact met de gewone man en vrouw te behouden. Hierom zijn wij actief bij u in de wijk en lossen wij problemen samen met de bewoners op.  

  • De SP wil meer invloed voor Brabantse inwoner, luisteren naar de uitslagen van referenda, in plaats van vanuit een ivoren toren besluiten over de ruggen van inwoners maken.
  • De SP wil minder dieren, kleinere stallen, in plaats van grootschalige veehouderij die schadelijk is voor mens en dier.
  • De SP wil het openbaar vervoer terug in handen van het volk.
  • De SP wil dat buslijnen blijven waar ze nodig zijn, in plaats van ze weg te bezuinigen voor winst. De mens centraal, niet het geld.
  • De SP wil dat de provincie problemen in de jeugdzorg, huisvesting en volksgezondheid oplost, waar het bij gemeenten fout gaat. In plaats van wegkijken omdat het niet tot de kerntaak zou behoren.
  • De SP wil dat iedereen meeprofiteert van de verduurzaming. De lusten en de lasten eerlijk verdelen, en niet de bedrijven ontzien, terwijl de burger de rekening krijgt.
  • De SP kiest voor rechtvaardigheid, niet voor Rutte. Stem 20 maart voor rechtvaardigheid, stem 20 maart tegen Rutte. Nu SP.

Contact

Verkiezingsprogramma SP