Ik kies voor Brabant omdat ...

deze provincie zuidelijke warme combineert met noordelijke zakelijkheid

Mijn favoriete plek in Brabant is ...

heel West-Brabant: van Het Markiezenhof tot gebouwencomplex Saint Louis

Op 16 maart word ik wakker en ...

is er een begin gemaakt met een fundamentele verandering in de manier waarop wij land, provincie en gemeente besturen

Verkiezingsprogramma in 5 woorden ...

vrijheid, verantwoordelijkheid, barmhartigheid, eigen initiatief en realisme

Mijn politieke hart gaat sneller kloppen van ...

structurele oplossingen, wars van de waan  van de dag, die op lange termijn houdbaar zijn 

Meer informatie: Belang van Nederland (BVNL) Brabant.