Een groener, gezonder en gas(t)vrijer Brabant

Brabant in 2035: Het Brabantse landschap tekent zich door grote aaneengesloten natuurgebieden met een rijk planten- en dierenleven waar we allemaal van kunnen genieten.

Samenwerking kenmerkt onze provincie, samen zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst. Samen met boeren zorgen we voor een gezonde natuur en een omgeving die voorbereid is op een veranderend klimaat, met bedrijven en de industrie zorgen we samen dat onze lucht gezond blijft, terwijl er toch voor iedereen een boterham te verdienen blijft. 

De Energietransitie is in 2035 volbracht: alle energie in de provincie wordt inmiddels schoon en lokaal opgewekt en ook ons vervoer is schoon en stil. De Brabantse economie is zoveel mogelijk circulair en er is evenwicht tussen mens, dier en milieu. Lucht, water en bodem blijven daardoor schoon en gezond en grondstoffen worden hergebruikt.

Met een duurzaam mobiliteitsbeleid blijven we met elkaar verbonden op een betaalbare manier, zo blijft iedereen deel uitmaken van de toekomst.

Brabant is een provincie waar we trots op zijn, waar mensen meepraten over de toekomst en door de overheid gehoord worden. Waar het vanzelf spreekt dat in de Brabantse samenleving iedereen overal kan komen en overal aan mee kan en mag doen.

Contact

Verkiezingsprogramma GroenLinks