Eens in de 4 jaar kunt u - als u 18 jaar of ouder bent - de leden van de Provinciale Staten kiezen.

2 Stempassen

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres 2 stempassen: 1 voor de Provinciale Statenverkiezingen en 1 voor de waterschapsverkiezingen.