Deze video gaat over Dit beweegt Brabant

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven. Het provinciebestuur maakt op basis daarvan beleidskeuzes, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord. De (gekozen) maatschappelijke opgaven én het Bestuursakkoord vormen samen de Agenda van Brabant.

Dit zijn de 5 maatschappelijke opgaven:

  • Gezonde & veilige leefomgeving De provincie zorgt voor een gezonde & veilige leefomgeving. Dit gaat verder dan alleen het beschermen, het gaat ook over het bevorderen hiervan. Wij zetten in op een kwalitatief goede leefomgeving, inclusief de inrichting van natuurgebieden, meer biodiversiteit en het behoud van cultuurhistorische landschappen.
  • Energietransitie Met de energietransitie willen we zorgen voor een groener, schoner en duurzamer Brabant, met minder CO2-uitstoot en meer duurzame energie. Daarbij zetten we in op sociale en technische innovaties, wind- en zonne-energie en maken het energiesysteem klaar voor de toekomst.
  • Klimaatproof  We werken aan een klimaatadaptief Brabant met veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem. Zo worden we klimaatproof met een veerkrachtig water-en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen.
  • Duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit Met de opgave duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit zetten we ons in voor een mooier Brabant: waar het fijn wonen, werken en leven is en dat bovendien voor iedereen goed bereikbaar is. En waar Brabanders zich verbonden voelen met hun omgeving.
  • Duurzame concurrerende economie Samen met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en inwoners werkt de provincie aan een duurzame, concurrerende economie. Een economie die antwoorden biedt op maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen en ervoor zorgt dat Brabant dé top kennis- en innovatieregio van Europa blijft.